DeltaEsport neix amb l’ intenció d’apropar a tots el públics l’esport, amb l’objectiu de crear hàbits i estils de vida saludables.

Segueix-Nos
online

Entrenaments Online

Aquest servei es per aquelles persones que son ja tenen una rutina de realitzar activitat físic i sportiva però volen que un professional els orienti i els programi tots els entrenaments quehan de realitzar.
online1
Aquest servei es realitze mitjançant Internet on la primera entrevista i alguns dubtes es
realitzaran per skipe. En quant a la programació de l’entrenament s’enviarà via mail cada més però setmanalment s’anirà portant un control de la carga de l’entrenament.
i
Els personal de DeltaEsport ens encareguem de realitzar programes d’entrenaments
personalitzats segons l’objectiu que busquis amb un personal qualificat.
Aquest servei va encaminat per esportistes , persones que tenen establerta la rutina de practicar esport o persones que volen que un professional el assessori del tipus d’entrenament que han de realitzar.
i

Per a més informació