DeltaEsport neix amb l’ intenció d’apropar a tots el públics l’esport, amb l’objectiu de crear hàbits i estils de vida saludables.

Segueix-Nos
gestio

Gestió d' Activitats Esportives

DELTAESPORT ofereix la possibilitat de realitza una gestió integral de les activitat físic esportives. Es a dir una gestió tan de la part administrativa, practica i contractual de totes les activitats físic esportives ja sigui clubs o entitats publiques o privades.
L’OBJECTIU es tenir un major control de les activitats que s’estan duien a terme, una major tranquil·litat per part del contractant de que tenen una menor responsabilitat i tranquil·litat ja que l’empresa que els dur a terme les activitat porta molts anys d’experiència en aquest àmbit.
planing

Per a més informació